【NASM-CPT 台北場】2018/12/2、9、16、23 NASM-CPT 私人教練培訓 實體課程 NT$38,000
NT$36,000 元/人,3人團報優惠!
滿額 / 現場購買
2018/12/15-16 NASM- YES⻘少年運動訓練專業課程 NT$8,000 元/人,3人團報優惠!
NT$8,000
人數/數量:17
報名 / 選購
結果 1 - 7 總共 7